SUASANA MENGGERUNKAN PADA HARI DIBANGKITKAN

Tuesday, May 04, 2010

Dari Usman bin Affan bin Dahaak bin Muzahim daripada Abbas ra. bapa
saudara Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud:


"Aku adalah orang (manusia) yang paling awal dibangkitkan dari kubur
(bumi) pada hari kiamat yang tiada kebanggaan. Bagiku ada syafaat pada
hari kiamat yang tiada kemegahan. Bendera pujian di tanganku dan nabi nabi
keseluruhannya berada di bawah benderaku. Umatku adalah umat yang terbaik.
Mereka adalah umat yang pertama dihisab sebelum umat yang lain. Ketika
mereka bangkit dari kubur.. mereka akan mengibas (membuang) tanah yang ada
di atas kepala mereka. Mereka semua akan berkata: "Kami bersaksi bahawa
tiada Tuhan melainkan Allah dan kami bersaksi bahawa Muhammad itu
Rasulullah. Inilah yang! telah dijanjikan oleh Allah Taala serta
dibenarkan oleh para rasul." Ibnu Abbas ra berkata: "Orang yang pertama
dibangkitkan dari kubur di hari kiamat ialah Muhammad SAW. Jibril as akan
datang kepadanya bersama seekor Buraq. Israfil pula datang dengan membawa
bersama bendera dan mahkota. Izrail pula datang dengan membawa bersamanya
pakaian pakaian syurga."

Jibril as akan menyeru: "Wahai dunia! Di mana kubur Muhammad SAW?"

Bumi akan berkata: "Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan aku hancur.
Telah hilang segala lingkaran.. tanda dan gunung ganangku. Aku tidak tahu
dimana kubur Muhammad SAW."

Rasulullah SAW bersabda: "Lalu diangkatkan tiang tiang dari cahaya dari
kubur Nabi Muhammad SAW ke awan langit. Maka empat malaikat berada di atas
kubur."

Israfil bersuara: "Wahai roh yang baik! Kembalilah ke tubuh yang baik!"

Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula.. kubur mula
terbongkar. Pada seruan yang ketiga. ketika Rasulullah SAW berd! iri..
baginda SAW telah membuang tanah di atas kepala dan janggut baginda SAW.
Baginda SAW melihat kanan dan kiri.. Baginda SAW dapati.. tiada lagi
bangunan. Baginda SAW menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi.


Jibril as berkata kepadanya: "Bangun wahai Muhammad! Sesungguhnya kamu di
sisi Allah Taala di tempat yang luas."

Baginda SAW bertanya "Kekasihku Jibril! Hari apakah ini?"

Jibril as menjawab: "Wahai Muhammad! Janganlah kamu takut! Inilah hari
kiamat. Inilah hari kerugian dan penyesalan. Inilah hari pembentangan
Allah Taala."

Baginda SAW bersabda: "Kekasihku Jibril! Gembirakanlah aku!"

Jibril as berkata: "Apakah yang kamu lihat di hadapanmu?"

Baginda SAW bersabda: "Bukan seperti itu pertanyaanku."

Jibril as berkata: "Adakah kamu tidak melihat bendera kepujian yang
terpacak di atasmu?"

Baginda SAW bersabda: "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya
kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka?"
Jibril as berkata: "Demi keagungan Tuhanku! Tidak akan terbongkar oleh
bumi daripada manusia sebelummu?"

Baginda SAW bersabda: "Nescaya akan, kuatlah pertolongan pada hari ini.
Aku akan mensyafaatkan umatku."

Jibril as berkata kepada baginda SAW: "Tungganglah Buraq ini wahai
Muhammad SAW dan pergilah ke hadapan Tuhanmu!"

Jibril as datang bersama Buraq ke arah Nabi Muhammad SAW. Buraq cuba
meronta ronta. Jibril as berkata kepadanya: "Wahai Buraq! Adakah kamu
tidak malu dengan makhluk yang paling baik dicipta oleh Allah Taala?
Sudahkah Allah Taala perintahkan kepadamu agar mentaatinya?"

Buraq berkata: "Aku tahu semua itu. Akan tetapi.. aku ingin dia
mensyafaatiku agar memasuki syurga sebelum dia menunggangku. Sesungguhnya
Allah Taala akan datang pada hari ini di dalam keadaan marah. Keadaan yang
belum pernah terjadi sebelum ini."


Baginda SAW bersabda kepada Buraq: "Ya! Sekiranya kamu berhajatkan
syafaatku nescaya aku memberi syafaat kepadamu."

Setelah berpuas hati.. Buraq membenarkan baginda SAW menunggangnya lalu
dia melangkah. Setiap langkahan Buraq sejauh pandangan mata. Apabila Nabi
Muhammad SAW berada di Baitul Maqdis di atas bumi dari perak yang putih..
malaikat Israfil as menyeru: "Wahai tubuh tubuh yang telah hancur.. tulang
tulang yang telah reput.. rambut rambut yang bertaburan dan urat urat yang
terputus putus! Bangkitlah kamu dari perut burung.. dari perut binatang
buas.. dari dasar laut dan dari perut bumi ke perhimpunan Tuhan yang Maha
Perkasa.

Roh roh telah diletakkan di dalam tanduk atau sangkakala. Di dalamnya ada
beberapa tingkat dengan bilangan roh makhluk. Setiap roh akan didudukkan
berada di dalam tingkat. Langit di atas bumi akan menurunkan hujan dari
lautan kehidupan akan air yang sangat pekat seperti air mani lelaki.
Daripadanya terbinalah tulang tulang. Urat urat memanjang. Daging kulit
dan bulu akan tumbuh. Sebahagian mereka akan kekal ke atas sebahagian
tubuh tanpa roh.

Allah Taala berfirman: "Wahai Israfil! Tiup tanduk atau sangkakala
tersebut dan hidupkan mereka dengan izinKu akan penghuni kubur. Sebahagian
mereka adalah golongan yang gembira dan suka. Sebahagian dari mereka
adalah golongan yang celaka dan derita."

Malaikat Israfil as menjerit: "Wahai roh roh yang telah hancur. Kembalilah
kamu kepada tubuh tubuh mu. Bangkitlah kamu untuk dikumpulkan di hadapan
Tuhan semesta alam."

Allah Taala berfirman: "Demi keagungan dan ketinggianKu! Aku kembalikan
setiap roh pada tubuh tubuhnya!"

Apabila roh roh mendengar sumpah Allah Taala.. roh roh pun keluar untuk
mencari jasad mereka. Maka kembalilah roh pada jasadnya. Bumi pula
terbongkar dan mengeluarkan jasad jasad mereka. Apabila semuanya sedia..
masing masing melihat.

Nabi SAW duduk di padang pasir Baitul Maqdis.. melihat makhluk makhluk.
Mereka berdiri seperti belalang yang berterbangan.. 70 umat berdiri. Umat
Nabi Muhammad SAW merupakan satu umat (kum! pulan). Nabi SAW berhenti
memperhatikan ke arah mereka. Mereka seperti gelombang lautan.

Jibril as menyeru: "Wahai sekalian makhluk.. datanglah kamu semua ke
tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Taala."

Umat umat datang di dalam keadaan satu satu kumpulan. Setiap kali Nabi
Muhammad SAW berjumpa satu umat.. baginda SAW akan bertanya: "Di mana
umatku?"

Jibril as berkata: "Wahai Muhammad! Umatmu adalah umat yang terakhir."

Apabila nabi Isa as datang, Jibril as menyeru: Tempatmu!" Maka nabi Isa as
dan Jibril as menangis.

Nabi Muhammad SAW berkata: "Mengapa kamu berdua menangis."

Jibril as berkata: "Bagaimana keadaan umatmu.. Muhammad?"

Nabi Muhammad bertanya: "Di mana umatku?"

Jibril as berkata: "Mereka semua telah datang. Mereka berjalan lambat dan
perlahan."

Apabila mendengar cerita demikian, Nabi Muhammad SAW menangis lalu
bertanya: "Wahai Jibril! Bagaimana keadaan umatku yang berbuat dosa?"

Jibril as berkata: "Lihatlah mereka wahai Muhammad SAW!"

Apabila Nabi Muhammad SAW melihat mereka.. mereka gembira dan mengucapkan
selawat kepada baginda SAW dengan apa yang telah Allah Taala muliakannya.
Mereka gembira kerana dapat bertemu dengan baginda SAW. Baginda SAW juga
gembira terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW bertemu umatnya yang berdosa.
Mereka menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil
menyeru: "Wahai Muhammad!."

Air mata mereka mengalir di pipi. Orang orang zalim memikul kezaliman
mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wahai umatku." Mereka berkumpul di
sisinya. Umat umatnya menangis.

Ketika mereka di dalam keadaan demikian.. terdengar dari arah Allah Taala
seruan yang menyeru: "Di mana Jibril?" Jibril as berkata: "Jibril di
hadapan Allah.. Tuhan semesta alam."

Allah Taala berfirman di dalam keadaan Dia amat mengetahui sesuatu yang
tersembunyi: "Di mana umat Muhammad SAW?"

Jibril as berkata: "Mereka adalah sebaik ! umat."

Allah Taala berfirman: "Wahai Jibril! Katakanlah kepada kekasihKu Muhammad
SAW bahawa umatnya akan datang untuk ditayangkan di hadapanKu."

Jibril as kembali di dalam keadaan menangis lalu berkata: "Wahai Muhammad!
Umatmu telah datang untuk ditayangkan kepada Allah Taala."

Nabi Muhammad SAW berpaling ke arah umatnya lalu berkata: "Sesungguhnya
kamu telah dipanggil untuk dihadapkan kepada Allah Taala."

Orang orang yang berdosa menangis kerana terkejut dan takut akan azab
Allah Taala. Nabi Muhammad SAW memimpin mereka sebagaimana pengembala
memimpin ternakannya menuju di hadapan Allah Taala. Allah Taala berfirman:
"Wahai hambaKu! Dengarkanlah kamu baik baik kepadaKu tuduhan apa apa yang
telah diperdengarkan bagi kamu dan kamu semua melakukan dosa!"

Hamba hamba Allah Taala terdiam. Allah Taala berfirman: "Hari ini.. Kami
akan membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan. Hari
ini.. Aku akan memuliakan sesiapa yang mentaatiKu! . Dan.. Aku akan
mengazab sesiapa yang menderhaka terhadapKu.. Wahai Jibril! Pergi ke arah
Malik.. penjaga neraka! Katakanlah kepadanya... bawakan Jahanam!"

Jibril pergi berjumpa Malik.. penjaga neraka lalu berkata: "Wahai Malik!
Allah Taala telah memerintahkanmu agar membawa Jahanam."

Malik bertanya: "Apakah hari ini?"

Jibril menjawab: "Hari ini adalah hari kiamat. Hari yang telah ditetapkan
untuk membalas setiap jiwa dengan apa yang telah mereka usahakan."

Malik berkata: "Wahai Jibril! Adakah Allah Taala telah mengumpulkan
makhluk?"

Jibril menjawab: "Ya!"

Malik bertanya: "Di mana Muhammad dan umatnya?"

Jibril berkata: "Di hadapan Allah Taala!"

Malik bertanya lagi: "Bagaimana mereka mampu menahan kesabaran terhadap
kepanasan nyalaan Jahanam apabila mereka melintasinya sedangkan mereka
semua adalah umat yang lemah?"

Jibril berkata: "Aku tidak tahu!"

Malik menjerit ke arah neraka dengan sekali jeritan yang menggerunkan.
Neraka berdiri di atas tiang tiangnya. Neraka mempunyai tiang tiang yang
keras.. kuat dan panjang. Api dinyalakan sehingga tiada kekal mata seorang
dari makhluk melainkan bercucuran air mata mereka (semuanya menangis).


Air mata sudah terhenti manakala air mata darah manusia mengambil alih.
Kanak kanak mula beruban rambut. Ibu ibu yang memikul anaknya mencampakkan
mereka. Manusia kelihatan mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk.


Wallahu'alam

You Might Also Like

1 komen

  1. salam ziarah..
    syukran atas peringatan..
    sesekali membayang detik itu, terasa getar dalam diri..dahsyat sunGguh!
    m0ga kita semua mendapat pGakhiran yG baik..husnul khatimah

    ReplyDelete

Instagram

Instagram